Przygodne

Tytuł Opis
Aklamacja (na 1050 rocznicę Chrztu Polski) Przez Chrystusa, z Chrystusem
Bądźmy jedno w Chrystusie Nie sądźmy. Nie dzielmy. Budujmy jedność, przykładem własnej świętości.
Bądźmy radośni szukając Pana Na 30 Niedzielę Zwykłą rok C.
Bliżej o bliżej
Bogu Najwyższemu niech brzmi wieczna chwała Bożej Opatrzności
Bogu z Jego darówch chleb niesiemy
Boże coś Polskę
Boże kocham Cię
Boże łaskawy, pełen dobroci
Boże obdarz Kościół swój
Boże spójrz i broń od złego Na 20 Niedzielę Zwykłą rok C. Bądźmy odważni, Bóg nas prowadzi.
Boże w dobroci
Boże zmiłuj się nad nami
Boże, którego nazywam Ojcem
Boże, którego nazywam Ojcem
Boże, Stwórco i Rządco wszechświata Na 24 Niedzielę Zwykłą rok C
Boże, święć się Imię Twoje Uwielbienie Boga.
Boże, ty jesteś tak sprawiedliwy Na 23 Niedzielę Zwykłą rok C
Bóg dotknął mnie swoją dłonią
Bóg jest Miłością (Wszystko co żyje)
Być bliżej Ciebie chcę (na chór, głosy)
Choć zło panoszy się w świecie Pieśń ufności Bogu. Wartość wiary.
Chryste Królu, przed Tobą B-dur Ku czci Chrystusa Króla
Chryste łaskawy Władco całej ziemi- rocznica poświęcenia własnego Kościoła
Chryste łaskwy 9 listopada na poświęcenie bazyliki laterańskiej
Chryste Wszechświata stwórco
Chryste, łaski Twojej dary (Nie zamykajmy serc)
Chrystus Pan przyszedł na świat
Chrystus, Chrystus
Chwalcie Pana wszyscy C-dur
Chwalcie Pana wszyscy D-dur
Chwała moc i dziekczynienie
Ciagły niepokój na świecie
Cichy zapada zmrok
Ciesz się, ciesz z cieszącymi
Cóż mogę bez Ciebie Panie Pieśń ufności Bogu.
Credo Domine Rok wiary 2012/2013
Dalekich gwiazd Stworzycielu - 16 lipva- Najświętszego Odkupiciela
Dobre, czasy nadchodzą Hosanna!
Dobry Boże, szukam Ciebie
Dobry Panie uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju Modlitwa franciszkańska
Duch Pański nade mną
Dzień po dniu
Dzień to dziś wesela
Gdy na ten świat
Gdy sam chcesz znaleźć drogę do Boga Potrzeba wspólnoty wiary.
Gdy szukasz Boga
Gdy wspomnisz na grzechy, któż się ostoi Na 28 Niedzielę Zwykłą rok C. Ten cykl pieśni na liturgię niedzieli, jest dopasowany treściowo do danego obchodu, żeby śpiew i liturgia stanowiły integralną całość.
Głoś Imię Pana rospisane nuty na Clarnet i Violin
Głoś Imię Pana F-dur np. Na wejście
Głośmy chwalę Bożą całym swoim życiem Na 21 Niedzielę Zwykłą rok C
Głośmy radośnie wszyscy wraz
Hymn na rok rodziny (2014)
Hymn na rok rodziny (2014) wersja 2
Idziemy do Ciebie
Jak miłe przybytki
Jeden duch i jedno serce
Jeden jest Bóg i jedna jest wiara Pieśń przygodna. Wyraża refleksję nad jednością Kościoła i drogę do Jego świętości.
Jesteśmy ludem Chrystusa
Jezioro Genezaret
Jezu dla nas przemieniony Przemienienie Pańskie
Jezu świata Zbawicielu 1 listopada
Jezu Ty każesz weselić się
Jezu Tyś Drogą
Jezu umiłowany Synu Ojca (Chrzest Pański) Niedziela Chrztu Pańskiego (po 6 stycznia)
Jezu, Tyś Drogą
Jezus Chrystus Król
Jezus daje nam zbawienie
Kiedyś, o Jezu
Króluj nam Chryste Chrystusa Króla
Krzyż, to klucz do Miłosierdzia Ufność, uwielbienie za dar Odkupienia
Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie (Przemienienie Pańskie) Pieśń na Przemienienie Pańskie
Któż jak Bog! Pokłon Panu oddajmy Pieśń dziękczynna. Uwielbienie Boga. Liturgia o Aniołach (29 IX; 2 X).
Liczę na Ciebie Ojcze
Miłość zwycięża Miłować bliźniego. Miłować nieprzyjaciół.
Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy Na Przemienienie Pańskie.
Modlitwa o pokój
Modlitwa, życiem wiernego serca Zachęta do modlitwy.
Mój Mistrzu (On szedł w spiekocie dnia) Przygodne i pielgrzymkowe
Mów mi, o mów o Jezusie
Na życie walki
Najsłodszy Jezu Do Najświętszego Imienia Jezus, 3 stycznia
Najsłodszy Jezu
Nie bój się wypłyń na głębię
Nie lękaj się wypłyń na głębię
Nie odmów Ojcze gościny
Nie zamykajmy serc
Niech cię wysłucha Pan
Niech strzeże nas Bóg np.: na zakończenie
Niechaj będzie pochwalony Na powitanie papieża, biskupa....
O Boże dzięki Ci składamy np. na zakończenie mszy św.
O Zbawiecielu o Jezu drogi (6 sierpnia) 6 sierpnia- Przemienienie Pańskie
Od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość Na 22 Niedzielę Zwykłą rok C.
Odkąd jesteśmy chrztem obmyci
Ojcze nas
Ojcze z niebios
Oświecenie pogan chwało Izraela (2 lutego)
Oświecenie pogan chwało Izraela (2 lutego)
Pan Bóg nas wspiera
Pan Bóg wiecznie dopomaga Na 16 Niedzielę Zwykłą rok C
Pan Bóg, jest zbawieniem ludu Na 25 Niedzielę Zwykłą rok C
Pan na przeciw wyszedł mnie (pieśń ufności) Pieśń ufności,
Pan nieba, Pan świata
Panie Jezu zabierzemy Cię do domu dziecięce
Panie Ty jesteś
Panie-okaż nam PSALM 84
Panu naszemu pieśni grajcie
Pascha Chrystusa to czas wyzwolenia
Pieśń jedności
Pieśń nadziei (Bóg podtrzyma jak kruszynę)
Pobłogosław Panie
Pobłogosław Panie ludowi Twojemu
Pod Twą obronę
Pokładam w Panu
Pokładam w Panu g-moll
Pokój mój
Pomnóż w nas wiarę
Powiedz ludziom
Powierzajmy życie Bożej Opatrzności
Pójdźmy do Pana
Prosił mój Jezus Jana Chrzciciela
Przez Chrztu Świętego Najświętszej Trójcy, Chrzest
Przystąpię do ołtarza Bożego - Psalm 43
Rodziną Bożą jesteśmy
Rodziną Bożą jesteśmy
Schowaj mnie pod skrzydła swe
Serce wielkie nam daj
Sercem kocham Jezusa
Słowo Twoja
Spełniony Boże
Spojrzyj z nieba wysokiego
Sprawco ludzkiego zbawienia - do Najświętszego Odkupicie - 16 lipcala
Stań przy mnie
Szczęśliwy kogo opatrzność Boska Pieśń do Opatrzności Bożej
Sztandary Króla się wznoszą - 14 września Podwyższenie Krzyża
Szukałem Was
Szukałem Was 2
Śpiewałem, o Boże
Światłości świata dajesz światło życia
Święta miłość Jezusowa
Taką wiarę mieć bez pytań
Trwajmy mocni w wierze
Trwajmy mocni w wierze
Ty Boże dajesz nam potęgę i siłę Na 17 Niedzielę Zwykłą rok C
Ty Boże wszystko wiesz
Ty jesteś Boże, Panem wszechświata Na 27 Niedzielę Zwykłą rok C
Tyś jest Syn umilowany Na Przemienienie Pańskie (6 sierpnia)
Tyś naszą drogą
Ufną modlitwę Pan Bóg wysłucha Na 29 Niedzielę Zwykłą rok C
Ujmij mą dłoń
Ukarz nam Boże światło Twojej Prawdy. Na 15 Niedzielę Zwykłą rok C
Usłysz o Boże nasze wołania Na 19 Niedzielę Zwykłą rok C. Pierwsza część Adwentu do 16 grudnia.
Uwielbam Jezu Oblicze Twoje (do Najświętszego Oblicza Jezusa) 24 lutego
W Panu ufność ma
Wale marny świecie Pieśń na ostatki
Wartość cierpienia (pieśń dla chorych i cierpiących) Pieśń dla chorych i cierpiących/ Canzone per i malati ei sofferenti
Wesołym sercem ku czci Najświętszemu 25 marca Zwiastowanie Pańskie
Weź do Serca mnie o Chryste
Wierzyć mnie Panie, ucz
Wołamy do Boga przyjdź Królestwo Twoje
Wspieraj Boże swoich wiernych Na 18 Niedzielę Zwykłą rok C
Wszystko, co na nas dopuszczasz Boże Na 26 Niedzielę Zwykłą rok C
Wszystko, co żyje
Z dolin tej ziemi (na chór)
Za wszystko dobro pieśń umieszczono na stronie : http://ktorganista.blogspot.com/2014/01/za-wszystko-dobro-z-bozej-reki-wziete_6100.html
Zapal w nas Panie
Zbawiciel
Zobaczcie jak wielką miłość
Żyć wiarą Refleksja nad wiarą i powinnością niesienia przykładu swoim życiem.
Kategorie nut

|    Adwentowe     |    Bierzmowanie     |    Części stałe mszy św.     |    Dobrego Pasterza     |    Do Chrystusa Króla     |    Do Miłosierdzia Bożego     |    Do Ducha Świętego     |    Do Najświętszego Serca Pana Jezusa     |    Do Najświętszej Trójcy     |    Dziecięce     |    Eucharystyczne     |    Ewangelia w piosence     |    Harcerskie     |    Kolędy     |    Maryjne     |    Ministrancki śpiew     |    Nabożeństwa     |    Uwielbienie     |    Pasyjne     |    Pielgrzymkowe     |    Patriotyczne, żołnierskie     |    Przygodne     |    Pogrzebowe     |    Powołaniowe     |    Psalmy     |    Ślubne     |    Święci i Błogosławieni     |    Śpiewniki     |    Taizé     |    Tajemnice różańca     |    Wielkanocne     |    Wielkopostne     |    Wniebowstąpienie Pańskie     |    Inne     |    Rzutnik cyfrowy