Przygodne

Tytuł Opis
Aklamacja (na 1050 rocznicę Chrztu Polski) Przez Chrystusa, z Chrystusem
Bądźmy dumni z Bożej chwały Na 4 Niedzielę Zwykłą rok A
Bądźmy jedno w Chrystusie Nie sądźmy. Nie dzielmy. Budujmy jedność, przykładem własnej świętości.
Bądźmy radośni szukając Pana Na 30 Niedzielę Zwykłą rok C.
Będziemy sławić Twe Imię Boże Na 16 Niedzielę Zwykłą rok A.
Bliżej o bliżej
Błogoslaw Panie swojemu ludowi Na 12 Niedzielę Zwykłą rok A.
Bogu Najwyższemu niech brzmi wieczna chwała Bożej Opatrzności
Bogu z Jego darówch chleb niesiemy
Boże coś Polskę
Boże kocham Cię
Boże łaskawy, pełen dobroci
Boże nasz, źródło wszelkiego dobra Na 10 Niedzielę Zwykłą rok C. Liturgia za zmarłych. Pogrzeb.
Boże obdarz Kościół swój
Boże spójrz i broń od złego Na 20 Niedzielę Zwykłą rok C. Bądźmy odważni, Bóg nas prowadzi.
Boże w dobroci
Boże zmiłuj się nad nami
Boże, którego nazywam Ojcem
Boże, którego nazywam Ojcem
Boże, Stwórco i Rządco wszechświata Na 24 Niedzielę Zwykłą rok C
Boże, święć się Imię Twoje Uwielbienie Boga.
Boże, Ty jesteś Panem wszechświata Na 27 Niedzielę Zwykłą rok A.
Boże, ty jesteś tak sprawiedliwy Na 23 Niedzielę Zwykłą rok C
Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią Na 2 Niedzielę Zwykłą rok B
Boże, Ty sprawiasz, że Ci służymy. Na 31 Niedzielę Zwykłą rok A.
Bóg darował Syna swego Chrzcielna.
Bóg dotknął mnie swoją dłonią
Bóg jest Miłością (Wszystko co żyje)
Bóg nas uczynił swoimi dziećmi Na 13 Niedzielę Zwykłą rok A
Bóg źródłem wszelkiego dobra Na 10 Niedzielę Zwykłą rok A.
Być bliżej Ciebie chcę (na chór, głosy)
Choć zło panoszy się w świecie Pieśń ufności Bogu. Wartość wiary.
Chryste Królu, przed Tobą B-dur Ku czci Chrystusa Króla
Chryste łaskawy Władco całej ziemi- rocznica poświęcenia własnego Kościoła
Chryste łaskwy 9 listopada na poświęcenie bazyliki laterańskiej
Chryste nasz Panie, Królu Wszechświata Na 34 Niedzielę Zwykłą. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
Chryste Wszechświata stwórco
Chryste, łaski Twojej dary (Nie zamykajmy serc)
Chrystus Pan przyszedł na świat
Chrystus, Chrystus
Chwalcie Pana wszyscy C-dur
Chwalcie Pana wszyscy D-dur
Chwała moc i dziekczynienie
Ciagły niepokój na świecie
Cichy zapada zmrok
Ciesz się, ciesz z cieszącymi
Cóż mogę bez Ciebie Panie Pieśń ufności Bogu.
Credo Domine Rok wiary 2012/2013
Dajesz nam Boże swoje dziedzictwo Na 20 Niedzielę Zwykłą rok A.
Dalekich gwiazd Stworzycielu - 16 lipva- Najświętszego Odkupiciela
Dobre, czasy nadchodzą Hosanna!
Dobry Boże, szukam Ciebie
Dobry Panie uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju Modlitwa franciszkańska
Duch Pański nade mną
Dzień po dniu
Dzień to dziś wesela
Dziękujemy Ci Maryjo, za Prymasa Tysiąclecia Ku czci, bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymasa Tysiąclecia.
Gdy na ten świat
Gdy sam chcesz znaleźć drogę do Boga Potrzeba wspólnoty wiary.
Gdy szukasz Boga
Gdy wspomnisz na grzechy, któż się ostoi Na 28 Niedzielę Zwykłą rok C.
Głoś Imię Pana rospisane nuty na Clarnet i Violin
Głoś Imię Pana F-dur np. Na wejście
Głośmy chwalę Bożą całym swoim życiem Na 21 Niedzielę Zwykłą rok C
Głośmy radośnie wszyscy wraz
Gromadzisz nas Panie, by Cię wielbić Na 4 Niedzielę Zwykłą rok C
Hymn na rok rodziny (2014)
Hymn na rok rodziny (2014) wersja 2
Idziemy do Ciebie
Jak miłe przybytki
Jeden duch i jedno serce
Jeden jest Bóg i jedna jest wiara Pieśń przygodna. Wyraża refleksję nad jednością Kościoła i drogę do Jego świętości.
Jest pośród wszelkich imion to jedno jedyne
Jesteś nam Boże Panem na wieki Na 25 Niedzielę Zwykłą rok A.
Jesteś nam Boże skałą schronienia. Na 6 Niedzielę Zwykłą rok A
Jesteś nam Boże, skałą i twierdzą Na 6 Niedzielę Zwykłą rok C.
Jesteś naszym Królem, Panie Jezu 34 Niedziela Zwykła rok A. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
Jesteśmy ludem Chrystusa
Jezioro Genezaret
Jezu dla nas przemieniony Przemienienie Pańskie
Jezu świata Zbawicielu 1 listopada
Jezu Ty każesz weselić się
Jezu Tyś Drogą
Jezu umiłowany Synu Ojca (Chrzest Pański) Niedziela Chrztu Pańskiego (po 6 stycznia)
Jezu, Tyś Drogą
Jezus Chrystus Król
Jezus daje nam zbawienie
Kiedyś, o Jezu
Kościół bez przeszkód, niech służy Bogu Na 8 Niedzielę Zwykłą rok C.
Kroczy przed Bogiem majestat, piękno Na 3 Niedzielę Zwykłą rok B
Króluj nam Chryste Chrystusa Króla
Krzyż, to klucz do Miłosierdzia Ufność, uwielbienie za dar Odkupienia
Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie (Przemienienie Pańskie) Pieśń na Przemienienie Pańskie
Któż jak Bog! Pokłon Panu oddajmy Pieśń dziękczynna. Uwielbienie Boga. Liturgia o Aniołach (29 IX; 2 X).
Liczę na Ciebie Ojcze
Miłosierny Boże, broń od niebezpieczeństw Na 32 Niedzielę Zwykłą rok C.
Miłość zwycięża Miłować bliźniego. Miłować nieprzyjaciół.
Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy Na Przemienienie Pańskie.
Modlitwa o pokój
Modlitwa, życiem wiernego serca Zachęta do modlitwy.
Moja dusza się raduje Na 7 Niedzielę Zwykłą rok A.
Mój Mistrzu (On szedł w spiekocie dnia) Przygodne i pielgrzymkowe
Mów mi, o mów o Jezusie
Muszę zatrzymać się w twoim sercu. Uczynić w sercu Świątynię Boga.
My Kościół Święty Rodzina Dzieci Bożych Świadomość bycia Kościołem.
My Królewski szczep Piastowy 14 kwietnia Święto Chrztu Polski (święto państwowe)
Na życie walki
Najsłodszy Jezu Do Najświętszego Imienia Jezus, 3 stycznia
Najsłodszy Jezu
Nie bój się wypłyń na głębię
Nie bójmy się być świętymi Ufność, miłość Boga
Nie lękaj się wypłyń na głębię Nie bójmy się działać. Głośmy światu pokój.
Nie odmów Ojcze gościny
Nie zamykajmy serc
Niech Ci Boże ziemia śpiewa Na 2 Niedzielę Zwykłą rok A
Niech Cię wielbi ziemia cała Na 2 Niedzielę Zwykłą rokC
Niech cię wysłucha Pan
Niech łaska Boża nam towarzyszy Na 28 Niedzielę Zwykłą rok A.
Niech strzeże nas Bóg np.: na zakończenie
Niechaj będzie pochwalony Na powitanie papieża, biskupa....
Nieśmy Chrystusa Misja miłości wiernych Kościoła.
O Boże dzięki Ci składamy np. na zakończenie mszy św.
O Zbawiecielu o Jezu drogi (6 sierpnia) 6 sierpnia- Przemienienie Pańskie
Od Chrztu Polski w czasach Mieszka 14 kwietnia Święto Chrztu Polski (święto państwowe)
Od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość Na 22 Niedzielę Zwykłą rok C.
Oddal o Boże to, co nam szkodzi Na 9 Niedzielę Zwykłą rok A
Odkąd jesteśmy chrztem obmyci
Odwróciliśmy się znów od Boga Na 26 Niedzielę Zwykłą rok A.
Ojcze nas
Ojcze z niebios
Opatrzność Boża, jest nieomylna. Na 9 Niedzielę Zwykłą rok C.
Oświecenie pogan chwało Izraela (2 lutego)
Oświecenie pogan chwało Izraela (2 lutego)
Oto tajemnica wiary
Otocz nas Boże czułą opieką Na 5 Niedzielę Zwykłą rok A
Pan Bóg jednoczy serca swych wiernych Na 21 Niedzielę Zwykłą rok A.
Pan Bóg nas wspiera
Pan Bóg wiecznie dopomaga Na 16 Niedzielę Zwykłą rok C
Pan Bóg, jest pełen sprawiedliwości Na 14 Niedziele Zwykłą rok A.
Pan Bóg, jest zbawieniem ludu Na 25 Niedzielę Zwykłą rok C
Pan na przeciw wyszedł mnie (pieśń ufności) Pieśń ufności,
Pan nam Wybawcą, Wspomożycielem Na 18 Niedzielę Zwykłą rok A.
Pan nas ocala, gdyż nas miłuje Na 8 Niedzielę Zwykłą rok A.
Pan nieba, Pan świata
Panie Jezu zabierzemy Cię do domu dziecięce
Panie mój zbawco, pośpiesz z pomocą Na 31 Niedzielę Zwykłą rok C
Panie Ty jesteś
Panie-okaż nam PSALM 84
Panu naszemu pieśni grajcie
Pascha Chrystusa to czas wyzwolenia
Pieśnią wysławiajmy Pana Na 3 Niedzielę Zwykłą rok A.
Pieśń jedności
Pieśń nadziei (Bóg podtrzyma jak kruszynę)
Pobłogosław Panie
Pobłogosław Panie ludowi Twojemu
Pod Twą obronę
Pokładam w Panu
Pokładam w Panu g-moll
Pokój mój
Pomnóż w nas wiarę
Pomóż czynić wokół dobro Na 3 Niedzielę Zwykłą rok C
Powiedz ludziom
Powierzajmy życie Bożej Opatrzności
Pójdźmy do Pana
Pragniemy Twego Słowa o Panie. Pragnienie nauki płynącej, ze Słowa Bożego. Umocnienie, Bożym Słowem.
Prawdziwe szczęście znajdziemy w Bogu. Na 33 Niedzielę Zwykłą rok A.
Prosił mój Jezus Jana Chrzciciela
Przez Chrztu Świętego Najświętszej Trójcy, Chrzest
Przynosisz pokój, jak obiecałeś Na 24 Niedzielę Zwykłą rok A.
Przystąpię do ołtarza Bożego - Psalm 43
Rodziną Bożą jesteśmy
Rodziną Bożą jesteśmy
Schowaj mnie pod skrzydła swe
Serce wielkie nam daj
Sercem kocham Jezusa
Słowo Twoja
Spełniony Boże
Spojrzyj z nieba wysokiego
Spraw, byśmy Ciebie Boga chwalili. Na 4 Niedzielę Zwykłą rok B.
Sprawco ludzkiego zbawienia - do Najświętszego Odkupicie - 16 lipcala
Stań przy mnie
Stawiamy Bogu Świątynie Ostatnia Niedziela października. Poświęcenie Kościoła Własnego.
Synu Człowieczy, Królu wszechświata 34 Niedziela Zwykła rok B. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
Szczęściem jest, blisko Boga przebywać Na 33 Niedzielę Zwykłą rok C.
Szczęśliwy kogo opatrzność Boska Pieśń do Opatrzności Bożej
Sztandary Króla się wznoszą - 14 września Podwyższenie Krzyża
Szukałem Was
Szukałem Was 2
Śpiewałem, o Boże
Światłości świata dajesz światło życia
Święta miłość Jezusowa
Święty, Święty, Święty jest Pan Na 5 Niedzielę Zwykłą rok C.
Taką wiarę mieć bez pytań
Troszczmy się, by nie stracic godności Na 15 Niedzielę Zwykłą rok A
Trwajmy mocni w wierze
Trwajmy mocni w wierze
Ty Boże dajesz nam potęgę i siłę Na 17 Niedzielę Zwykłą rok C
Ty Boże wszystko wiesz
Ty jesteś Boże, Panem wszechświata Na 27 Niedzielę Zwykłą rok C
Tyś jest Syn umilowany Na Przemienienie Pańskie (6 sierpnia)
Tyś naszą drogą
Tyś Panie dobry jest i łaskawy Na 22 Niedzielę Zwykłą rok A.
Ubiegajmy się o dobra wieczne Na 17 Niedzielę Zwykłą rok A
Uczyniłeś nas dziećmi Światłości. Na 13 Niedzielę Zwykłą rok C.
Ufną modlitwę Pan Bóg wysłucha Na 29 Niedzielę Zwykłą rok C
Ujmij mą dłoń
Ukarz nam Boże światło Twojej Prawdy. Na 15 Niedzielę Zwykłą rok C
Usłysz łaskawie nasze modlitwy. Na 32 Niedzielę Zwykłą rok A.
Usłysz o Boże nasze wołania Na 19 Niedzielę Zwykłą rok C. Pierwsza część Adwentu do 16 grudnia.
Usłysz o Panie nasze błagania Na 11 Niedzielę Zwykłą rok A.
Utwierdź nas Boże w swojej Miłości. Na 12 Niedzielę Zwykłą rok C.
Uwielbam Jezu Oblicze Twoje (do Najświętszego Oblicza Jezusa) 24 lutego
W cienu Twych skrzydeł chronisz nas Boże Na 29 Niedzielę Zwykłą rok A.
W Panu ufność ma
Wale marny świecie Pieśń na ostatki
Wartość cierpienia (pieśń dla chorych i cierpiących) Pieśń dla chorych i cierpiących/ Canzone per i malati ei sofferenti
Weselmy się gdy szykamy Pana Na 30 Niedzielę Zwykłą rok A.
Wesołym sercem ku czci Najświętszemu 25 marca Zwiastowanie Pańskie
Weź do Serca mnie o Chryste
Wierzyć mnie Panie, ucz
Wołamy do Boga przyjdź Królestwo Twoje
Wspieraj Boże swoich wiernych Na 18 Niedzielę Zwykłą rok C
Wspomnij na Twoje Przymierze Panie Na 19 Niedzielę Zwykłą rok A.
Wszyscy Święci chwalą Boga 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych. Powołanie do świętości.
Wszyscy uwielbiajmy Boga Na 5 Niedzielę Zwykłą rok A
Wszystko, co na nas dopuszczasz Boże Na 26 Niedzielę Zwykłą rok C
Wszystko, co żyje
Wyroki Boże są zawsze słuszne Na 23 Niedzielę Zwykłą rok A.
Wysłuchaj Boże nasze wołania Na 11 Niedzielę Zwykłą rok C.
Wyświadczyłeś mi, tak wielkie dobro. Na 7 Niedzielę Zwykłą rok C. Miłosierdzie Boże.
Z dolin tej ziemi (na chór)
Za wszystko dobro pieśń umieszczono na stronie : http://ktorganista.blogspot.com/2014/01/za-wszystko-dobro-z-bozej-reki-wziete_6100.html
Zapal w nas Panie
Zaufaj, Bóg odmieni los Zaufanie Bogu. Zachęta do modlitwy.
Zbawiciel
Zobaczcie jak wielką miłość
Żyć wiarą Refleksja nad wiarą i powinnością niesienia przykładu swoim życiem.
Kategorie nut

|    Adwentowe     |    Bierzmowanie     |    Części stałe mszy św.     |    Dobrego Pasterza     |    Do Chrystusa Króla     |    Do Miłosierdzia Bożego     |    Do Ducha Świętego     |    Do Najświętszego Serca Pana Jezusa     |    Do Najświętszej Trójcy     |    Dziecięce     |    Eucharystyczne     |    Ewangelia w piosence     |    Harcerskie     |    Kolędy     |    Maryjne     |    Ministrancki śpiew     |    Nabożeństwa     |    Uwielbienie     |    Pasyjne     |    Pielgrzymkowe     |    Patriotyczne, żołnierskie     |    Przygodne     |    Pogrzebowe     |    Powołaniowe     |    Psalmy     |    Ślubne     |    Święci i Błogosławieni     |    Śpiewniki     |    Taizé     |    Tajemnice różańca     |    Wielkanocne     |    Wielkopostne     |    Wniebowstąpienie Pańskie     |    Inne     |    Rzutnik cyfrowy     |    VIOLIN skrzypce